Usługi informatyczne

Kompleksowej komputeryzacja firm, wdrażanie oprogramowania klasy ERP, szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania, stała opieka informatyczna nad danymi i poprawnością funkcjonowania systemu informatycznego, instalacja i administrowanie sieci komputerowych, serwis sprzętu i oprogramowania.

Wdrożenia oprogramowania

Przeprowadzamy analizę potrzeb firmy dla każdego obszaru działania. Następnie proponujemy odpowiednie moduły oprogramowania dla każdego działu. Każdy moduł jest skonfigurowany zgodnie z ustaleniami w analizie. Uruchomiamy środowisko (bazę) wdrożeniowo szkoleniowe, na którym są przeprowadzane wszystkie czynności związane z funkcjonowaniem całej firmy. Skonfigurowany system oddajemy do pracy w firmie z odpowiednimi uprawnieniami oraz zabezpieczeniami dla każdego użytkownika.

Sprzęt komputerowy

Komputery • Serwery • Notebooki • Sprzęt peryferyjny • Elementy sieciowe • Pozespoły komputerowe. Komputery przez nas oferowane są dostosowane do wymagań oprogramowania oraz wszystkich zasobów informatycznych przedsiębiostwa. W tym celu przeprowadzamy analizę zasobów informatycznych w firmie oraz aktualnych potrzeb, na podstawie której proponujemy optymalne parametry za rozsądna cenę. 

Scroll to Top